קול קורא

להגשת הצעות לפעילות קהילתית בנחלים בישראל

צילום: אבנר רינות

27-30.4.2023 | תאריך אחרון להגשה: 26.2.23

27-30.4.2023 
תאריך אחרון להגשה: 26.2.23

יש לכם רעיון לפעילות קהילתית למען שמירה ו/או שיקום הנחל שבסביבתכם? אתם רוצים להפוך את הנחל שלידכם למקום שכייף לבלות בו? הגישו את הצעתכם ואולי נצליח יחדיו לממשו.
החברה להגנת הטבע, בשיתוף רשויות ניקוז ונחלים ומרכז השלטון האזורי מזמינים אתכם לקחת חלק ולהשתתף ב"קרנבל בנחל", אירוע ארצי אשר במהלכו יתקיימו אירועים קהילתיים בנחלים ברחבי הארץ. גם השנה, בפעם הרביעית, יתקיים באפריל האירוע ויימשך 4 ימים. המטרה שלנו להעלות מודעות ומעורבות ציבורית לשיקום נחלים בישראל באמצעות מיזמים קהילתיים מקומיים בנחלים.

כמו שאתם יודעים לנחלי ישראל יש תפקיד סביבתי וחברתי בעל משמעות גבוהה ביותר. חשיבות שרק הולכת ועולה. בשנת 2040 , כאשר יחיו בארץ כ-15 מיליון איש, לנחלים תהיה חשיבות רבה, הן בהיבטים הסביבתיים כמסדרונות אקולוגיים, כבתי גידול לחים המעניקים חוסן לשינויי האקלים והן כמענה לצרכים חברתיים בפרט בשטחים פתוחים באזורים בנויים ומענה לצרכי נופש ופנאי.
לכם, קהילות הנחלים יש תפקיד משמעותי בשימור ובשיקום הנחלים בישראל. בעזרתכם נוכל לגרום לציבור להירתם למען השמירה של הנחלים החיוניים כל כך לסביבה ולאדם.

מי יכול להגיש?

אם אתם קבוצה של תושבים – קהילה המתארגנת באופן מקומי (עם גוף רשמי מוכר שיסייע בקבלת תקציב, כגון, עמותות, אגודות, מלכ"רים, גופים מוכרים, רשות מקומית), אתם רשאים להגיש הצעה.

מה התנאים?

עליכם להגיש תוכנית מתמשכת ולא רק לאירוע. בחרו את הנחל הקרוב לביתכם, והציעו תוכנית עבודה לפעילות קהילתית מתמשכת הכוללת גם פעילות במסגרת אירוע קרנבל בנחל.
התוכנית צריכה לכלול פעילויות להגברת המודעות הציבורית ותחושת השייכות לנחל, פעילות לטיפוח ושיקום הנחל, זיהוי וטיפול במפגעים וכדומה.

מה אנחנו מחפשים?

המימון מיועד לפעילויות במהלך אירוע קרנבל בנחל שיתקיים ב 27-30- באפריל 23.
הציעו רעיונות למיזמים בסביבות נחלים שיניעו לפעולה, להשתתפות ציבורית רחבה ולהכרות עם הנחל וההזדמנויות שטמונות בו, בדגש על הצעות יצירתיות ומעוררות השראה לפעילויות בנחלים.
נשמח לקבל מכם הצעות בתחומים מגוונים שיתחברו לנושאים רלבנטיים לסביבות נחלים כמו לדוגמא: הכשרות מקצועיות בתחומי סביבה וקהילה בתחום הנחלים, שיקום שטח (אימוץ אתר), חשיפת תושבים ומבקרים לסביבת הנחל (טיולים וסיורים, סימון שבילים, פעילות ניווט, שילוט), יזמות חברתית במרחב הנחל, קבוצות למידה, פעילות מתמשכת רב גילאית, מיזמים אמנותיים להגברת מודעות בתחום הנחלים, תחרויות צילום, ציורים וכדומה.

צילום: יאיר אליאב

מימון ותנאים

התמיכה הכספית הינה בסכום של עד 5,000 ש״ח.
המימון יועבר עד 3 חודשים לאחר ביצוע הפעילות שתזכה, ובהתאם לדיווח שקוף לאופן השימוש בתקציב, כלומר הגשת חשבוניות וטבלת ביצוע המפרטת ביצוע מול תקציב.

חשוב לדעת:

 • קבוצות וקהילות מקומיות שאינן מאוגדות כגוף רשמי, יצטרכו לחבור לגוף רשמי מקומי כגון מרכז קהילתי, מתנ"ס, עמותה מקומית, רשות מקומית, במטרה להסדיר את העברת התקציב שיאושר.
 • המיזמים יתועדו על ידיכם. לצוות המיזם, לרשות המקומית, לרשות ניקוז ונחלים והחברה להגנת הטבע יוכלו להשתמש בחומרים הללו לשם פרסום והפצה.
 • היוזמות יכללו פעילויות ספציפיות שיתקיימו במהלך הקרנבל בנחל 27-30.4.2023 ויהוו חלק מרצף של פעילויות של הקהילה לאורך השנה, בין אם כפעילות התחלתית/מתניעה או פעילות מתמשכת.
 • התמיכה הכספית היא לפעילות במהלך ימי הקרנבל.
 • בפעילות שתזמו שלבו לפחות 40 משתתפים מקומיים כדי שתהיה לה השפעה רחבה על הסביבה המקומית. רצוי שתהיה פתוחה גם למשתתפים מרחבי הארץ.
 • המימון ייועד לציוד, חומרים, להדרכות, הפקה, פרסום חומרים וכד', אך לא למימון כ"א מטעם הקהילה.
 • במסגרת ההגשה כללו את מטרת הפעילות, התכנית ותקציב מפורט המציג מקורות הכנסה קיימים ופוטנציאליים והוצאות מתוכננות. הסבירו כיצד הפעילות במסגרת הקרנבל הינה חלק מרצף של פעילויות במהלך השנה והאם הפעילות פתוחה לקהל מרחבי הארץ.
 • זכיתם? נפלא! העבירו אלינו את המידע אודות האירוע לרבות תכנית, תמונות, מועד ושעה, חומר פרסומי עד לתאריך 15.3.23.

מה הקריטריונים לבחירה?

 1. שותפות בין בעלי עניין שונים – לדוגמה, רשויות מקומיות, רשויות נחל, רשויות ניקוז ונחלים, ארגונים אזרחיים – 30%.
 2. קידום מעגלי השפעה רבים – כגון, פרסום חשיבות המיזם, הזמנת גורמים משפיעים לפעילות עצמה, תיעוד והמשכיות – 30%.
 3. פעילות קהילתית מתמשכת מעבר לימי הקרנבל בנחל – 20%.
 4. מיזם מעורר השראה המקדם את מטרת אירוע קרנבל בנחל – 15%.
 5. המיזם יחבר קהילות שונות לאורך אגן הנחל ויסייע ליצירת רשת קהילות אגניות – 5%.

הנחיות להגשת הצעות

הורידו את טופס הגשת ההצעה מאתר החברה להגנת הטבע ומרכז השלטון האזורי. מלאו אותו במלואו וחתמו במקומות הרלוונטיים.

את הצעותיכם שלחו עד ליום 26.2.23 עד לשעה 24:00 לדואר אלקטרוני: yaelbz@spni.org.il
וודאו קבלת אישור במייל חוזר המאשר הגשת ההצעה.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות ליעל בן צבי בטלפון 052-2783692.

החברה להגנת הטבע רשאית בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא, על פי שיקול דעתה.
השותפים בוועדת ההיגוי לבחירת המיזמים הם נציגי המשרד להגנת הסביבה, נציגי מרכז שלטון אזורי ונציגי רשויות ניקוז ונחלים והחברה להגנת הטבע.
מיזמים שיבחרו יקבלו הודעה רשמית על בחירתם.
ניתן לקחת חלק בקרנבל ולקיים פעילות ללא תמיכה בתיאום עם יעל בן צבי.

בהצלחה!

צילום: אלימור פריד